Orientering fra Miljøstyrelsen, 4/1999

Miljøtilsyn 1997

16-07-1999"Miljøtilsyn 1997" indeholder en sammenfattende oversigt over kommunernes, amtskommunernes og Miljøstyrelsens miljøtilsyn i 1997. Oversigten over de kommunale myndigheders indsats er udarbejdet på baggrund af tilsynsindberetningerne fra de enkelte kommuner og amtskommuner. "Miljøtilsyn 1997" giver en række oplysninger om tilsynsmyndighedernes indsats i 1997 samt Miljøstyrelsens vurdering heraf.Læs publikation