Miljøprojekt, 482, 1999

Miljøparametre ved flexografisk trykning - del 2

23-07-1999

Rapporten indeholder resultater af LCA-analyser for udvalgte produkttyper inden for flexografisk trykning samt en redegørelse for den anvendte LCA-metode. Der er analyseret 6 cases omfattende trykning med opløsningsmiddelbaserede, vandbaserede og UV-hærdende trykfarver på enten plastik- eller papirposer. De miljømæssige konsekvenser af variationer i de tekniske installationer (f.eks. indkapsling, luftrensning) kan vurderes ud fra casene, således at man kan miljøoptimere inden for hver af de 3 typer af trykfarver.

Læs publikation