Miljøprojekt, 471, 1999

Miljøledelse i asfaltbranchen

26-07-1999Dette projekt er resultatet af 3 års samarbejde med en stor del af virksomhederne i asfaltbranchen om udvikling af et branchetilpasset miljøledelsessystem. Brancheprojektet har bestået af 3 dele: 1) udvikling af en branchetilpasset manual til støtte for opbygning og indførelse af et certificerbart miljøledelsessytem. 2) udvikling af et edb-baseret miljørapporteringssystem til støtte for det interne miljøstyringsarbejde, samt eksternt brug. 3) En række brancheworkshops, der har fungeret som afprøvning af de udviklede hjælpeværktøjer og som brancherettet motivation og efteruddannelseLæs publikation