Miljøprojekt, 486, 1999

Erfaringer med miljøledelse i danske virksomheder

07-07-1999Virksomheder, der har et certificeret miljøledelsessystem eller er EMAS-registrerede, er blandt spydspidserne inden for dansk industri med hensyn til det forebyggende miljøarbejde. Det er undersøgt, hvilke bevæggrunde 107 af disse virksomheder har haft for at indføre miljøstyring, og der er set på disse virksomheders miljøarbejde, hvilke miljøforhold der behandles, hvordan de organiserer arbejdet etc.Læs publikation