Miljøprojekt, 439, 1999

Vurdering af UV-hærdende trykfarver og -lakker i et miljøperspektiv

22-01-1999

Rapporten indeholder en vurdering af de tekniske, økonomiske samt miljø- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser ved anvendelse af UV-hærdende trykfarver i den grafiske branche. I yderste fald kan overgang til UV-trykfarver medføre en reduktion af den luftformige emission af opløsningsmidler på 1100 tons pr. år fra den grafiske branche. Indførelse af UV-teknologien ved trykning på tynde plastfolier i flexografi kræver betydelige investeringer og medfører forøgede driftsomkostninger.

Læs publikation