Miljøtema, 19, 1999

Vejen til rent spildevand

22-01-1999Denne pjece handler om, hvordan vi sikrer, at spildevandet ikke ødelægger vore vandløb, søer og havområder. Rensningsanlæggene opfylder målene i vandmiljøplanen, og vi er i gang med også at få de sidste, urensede udledninger af spildevand i det åbne land under kontrol. Når også udledningen af kvælstof fra markerne er bragt ned til vandmiljøplanens mål, kan havet omkring Danmark blive rent igen.Læs publikation