Miljøprojekt, 430, 1999

Substitution af PVC i plastkort

18-01-1999I projektet kortlægges produktion, anvendelse, brug og bortskaffelse af plastkort. Miljøbelastningen vurderes ved brug af PVC kort og sammenlignes med de fundne alternative materialer PET, ABS og PC. De alternative materialers egnethed afhænger af kortanvendelse. Design ændringer og nye former for kortsikkerhed kan ifølge projektets konklusion blive nødvendigt ved substitution.Læs publikation