Miljøprojekt nr . 449, 1999

Statistisk 3-D beregning af sandsynligheden for at finde en jordforurening

01-01-1999

Teknologiprojektet beskriver en metode til beregning af sandsynligheden for
at finde jordforurening ved hjælp af boringer, hvor der udtages jord-
prøver.

Fremgangsmåden og forudsætningerne beskrives og metoden illustreres
ved et beregningseksempel.

Metoden kan anvendes på forureninger, som ikke nødvendigvis er spredt fra
terræn og hvor lokaliseringen af forureningen er afhængig af dels placering
af boringerne, dels boredybden.

Læs publikation