Vejledning fra Miljøstyrelsen, 13/1998, 1999

Prøvetagning og analyse af jord

22-01-1999Vejledningen indeholder generelle retningslinier for prøvetagning og analyse af jord. Der er for de forskellige stoffer og stofgrupper beskrevet prøvetagningsteknikker og analysemetoder. Der er opstillet en række minimumskrav til disse prøvetagnings- og analysemetoder samt defineret en række standardanalysemetoder, der skal anvendes i forbindelse med forureningsundersøgelser.Læs publikation