Evaluering af Trafik- og Miljøpuljen 1992-1995 - Hovedrapport

22-01-1999Denne rapport indeholder resultaterne af en uafhængig evaluering af Trafik- og Miljøpuljen (150 mio. kr. fra 1992-95), som PLS Consult har gennemført i samarbejde med Bent Flyvbjerg, Aalborg Universitet. Puljen havde til formål at etablere et helhedsorienteret plangrundlag på trafik- og miljøområdet i kommuner, herunder sikre realiseringen af lokale handlingsplaner for trafik og miljø.Læs publikation