Evaluering af Trafik- og Miljøpuljen 1992-1995. Eksempler

22-01-1999Rapporten indeholder dybdegående casebeskrivelser for 10 af de kommuner, der har modtaget støtte fra Trafik- og Miljøpuljen i perioden 1992-95. Puljen havde til formål at etablere et helhedsorienteret plangrundlag på trafik- og miljøområdet i kommuner, herunder sikre realiseringen af lokale handlingsplaner for trafik og miljø. Evalueringen er gennemført af PLS Consult i samarbejde med Bent Flyvbjerg, Aalborg Universitet.Læs publikation