Miljøprojekt, 432, 1999

Effects of Organic Chemicals in Sludge Applied to Soil

19-01-1999

Phthalater, NP'er, og NPE'er blev kun langsomt nedbrudt eller slet ikke i løbet af 28 dage i slam/jord blandinger. LAS blev relativt hurtigt nedbrudt. Bionedbrydning af slam i 14 dage reducerede giftigheden over for nitrifikationsprocessen, men det havde stadig effekt på springhalereproduktionen. Der sås ingen effekt af slambundet NP og LAS på nitrifikation eller overlevelse af voksne dyr, men der var en klar effekt på forplantningen. PEC/PNEC > 1 for både NP og LAS. For LAS faldt værdien til under 1 i løbet af henholdsvis 141 og 174 dage for 2 jorder.

Læs publikation