Miljøprojekt, 443, 1999

Cadmium DEHP og NPE i kildesorteret forbehandlet og afgasset dagrenovation

22-01-1999

Gødningsvæsken efter bioforgasning af kildesorteret dagrenovation fra 6 konkrete nordsjællandske kommuner vil ikke kunne leve op til kravene for maksimalt indhold af cadmium og DEHP i år 2000. Undersøgelsen kan anvendes til at vurdere, om separat bioforgasset affald fra de konkrete kommuner vil kunne overholde fremtidige grænseværdier for cadmium, DEHP og NPE. Undersøgelsen kan kun i begrænset omfang bruges til at sige, om bioforgasset husholdningsaffald generelt kan overholde fremtidige krav.

Læs publikation