Vejledning fra Miljøstyrelsen, 12/1998, 1999

Betalingsregler for spildevandsanlæg

22-01-1999Loven om betalingsregler for spildevandsanlæg bygger på et princip om 100% brugerfinansiering. Opkrævning foretages som et engangsbidrag for tilslutning til den offentlige kloakforsyning samt et årligt vandafledningsbidrag. Loven indeholder regler om opkrævning fra såvel boliger som erhvervsejendomme. I vejledningen indgår Miljøstyrelsens standardvedtægt for kommunale betalingsordninger samt Miljøstyrelsens standardkontrakt ved medlemskab af kloakforsyningen.Læs publikation