Orientering fra Miljøstyrelsen, 10/1998, 1999

Afgørelser og domme 2

22-01-1999Afgørelser og domme er rettet mod miljørettens praktikere, lokale forvaltninger, politi- og anklagemyndighed osv. Publikationen indeholder referater af afgørelser og udtalelser fra Miljøstyrelsen, Miljøklagenævnet, Ombudsmanden, amter og kommuner, tilsynsråd og andre relevante instanser, samt referater af både civile og strafferetlige domme.Læs publikation