Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 2/1998, 1999

Vaskemidler og kemikalier på offentlige og private vaskerier

19-02-1999Med udgangspunkt i en vurdering af de enkelte stoffer, der indgår i vaskeprocessen, er omfanget af de industrielle vaskeriers kemikalieforbrug og deraf følgende belastning for miljøet undersøgt. Vurdering af vaskekemikaliernes potentielle miljøbelastning er foregået ved hjælp af et regnearkbaseret scoringsværktøj, der gør det muligt at identificere problemstoffer i produkter eller vaskerecepter og substituere enkeltstoffer eller regulere recepter for at reducere miljøbelastningen.Læs publikation