Miljøprojekt, 446, 1999

Undersøgelsesprogrammer for søer

26-02-1999For at imødekomme behovet for et ensartet tilsyn med søer indeholder rapporten forslag til forskellige undersøgelsesprogrammer for søer, som evt. kan indgå i en vejledning på området. Udgangspunktet for de enkelte programmer har været strikt fagligt - hvordan opnås det bedste datagrundlag under givne forudsætninger. Rapporten omfatter dels generelle undersøgelsesprogrammer og dels specifikke programmer, der er tænkt som et supplement til de generelle undersøgelser.Læs publikation