Miljøprojekt, 437, 1999

Evaluering af miljøbevidst indkøbspolitik i staten

01-02-1999Knap 90% af statens institutioner er omfattet af en indkøbspolitik. Evaluering af indkøbspolitikker og handlingsplaner samt interview med 20 statsinstitutioner og 161 indkøbsansvarlige viser, at kvaliteten af indkøbspolitikkerne er god, og der er god forståelse for, at sådanne er et vigtigt redskab for et bedre miljø. Indkøbsvaner er ændret, men det kræver mange ressourcer at finde de bedste produkter. Kravet om dokumentation af resultater lever kun få op til, da der ikke i dag findes nemme og ubureaukratiske metoder hertil.Læs publikation