Et dansk bidrag til en renere klode

02-02-1999En række ministerier yder en stor indsats i den danske miljøbistand. Denne folder fokuserer på miljøbistanden fra Miljø- og Energiministeriet og fortæller bl.a. om strukturen i den danske miljøbistand og om miljøbistandens første resultater og fremtidige mål. Samtidig giver folderen et overblik over nogle af verdens miljøproblemer og over den globale miljøindsatsLæs publikation