Miljøprojekt, 435, 1999

Blågrønalgetoksiner i bade- og drikkevand

01-02-1999I mange af de søer, der i Danmark bruges til badning eller som drikkevandsreservoirer, kan der forekomme blågrønalger. Rapporten beskriver de toksiner, som blågrønalger kan danne, deres toksicitet og forekomst i danske søer, der anvendes til badning eller som drikkevandsreservoir. Endvidere beskrives de metoder, som kan bruges til at detektere blågrønalgetoksiner.Læs publikation