Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 3/1998, 1999

Afløbskomponenter af PVC, HDPE, PP og beton

19-02-1999Rapportens formål er at belyse energiforbrug og øvrige miljøpåvirkninger fra vugge til grav ved en screening af udvalgte afløbskomponenter. Screeningen kan ikke anvendes som dokumentation for, hvilket materiale der miljømæssigt er at foretrække til afløbskomponenter, men viser hvilke livscyklusfaser for afløbskomponenter af henholdsvis PVC, PE, PP og beton der har størst betydning for det samlede livsforløb. Screeningen viser, at råvarefasen og lægningsfasen udgør betydende faser i det samlede livsforløb for både plast og beton.Læs publikation