Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 2/1999

Miljøstyrelsens mikrobiologiske metodeafprøvning, 12

13-08-1999I maj 1998 gennemførte Miljøstyrelsen 12. mikrobiologiske metodeafprøvning med deltagelse af 32 laboratorier. Formålet med metodeafprøvningen var en afprøvning og vurdering af metodeforslaget: "Vandundersøgelse. Bestemmelse af aerobt kimtal i varmt brugsvand". Analysematerialet bestod af 8 prøver (1-8), der var parvis identiske med undtagelse af prøverne 7 og 8. Alle prøver blev analyseret i henhold til metodeforslaget.Læs publikation