Orientering fra Miljøstyrelsen, 3/1999

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion - årsberetning 1998

12-08-1999Årsberetningen indledes med en kort beskrivelse af større sager i 1998 samt Kemikalieinspektionens organisation og arbejdsopgaver. Inspektionens handelskontrol, kampagner og opfølgning på indberetninger beskrives. Endelig indeholder årsberetningen en statistik over udviklingen i bødestørrelsen på området for årene 1990-98 samt en oversigt over strafferetlige afgørelser 1998 efter lov om kemiske stoffer og produkter.Læs publikation