Miljøprojekt, 478, 1999

Miljøprofiler for aluminium i et livscyklusperspektiv

30-08-1999Rapporten analyserer og vurderer aluminiums miljøbelastninger set i et livscyklusperspektiv. Rapporten gennemgår de mest betydende miljøpåvirkninger i råvare-, produktions-, brugs- og bortskaffelsesfaserne. På baggrund heraf analyseres miljøprofilerne for 3 udvalgte anvendelser af aluminium: Aluminiumsbakker til madudbringning, aluminium i biler og aluminium i vejskilte. Rapporten er et led i et større projekt, der også omfatter en massestrømsanalyse og vurdering af mulighederne for minimering af tab af aluminium.Læs publikation