Miljøprojekt, 488, 1999

Livscyklusvurdering af 3 typer metalmaling

24-08-1999En livscyklusvurdering af 3 typer metalmaling hos virksomheden Teknos Schou A/S har vist, at miljøbelastningen fra maling især stammer fra de anvendte råvarer og fra malearbejdet, mens selve fremstillingen af malingen kun i meget begrænset omfang bidrager til miljøbelastningen. Malinger består typisk af op til 20-40 forskellige råvarer med hver deres livsforløb. Det gør livscyklusvurderingen vanskelig, men projektet viser, hvordan man kan afgrænse opgaven og anvende UMIP-metoden ved vurderingen af malingerne.Læs publikation