Miljøprojekt, 490, 1999

Kortlægning af papirpotentialet i kommunerne

10-08-1999Projektet kortlægger mængden af papir fra private husstande i 1998. Materialet kan benyttes i forbindelse med tilrettelægning af nye indsamlingsordninger og effektivisering af eksisterende. I rapporten beskrives den anvendte opgørelsesmetode, herunder hvilke papirtyper, der indgår i undersøgelsen. I 1998 anvendte hver enkelt husstand papir i et omfang på ca. 170 kg i gennemsnit eller 405.000 tons papir på landsplan. Der er betydelige forskelle i papirforbruget afhængigt af, hvor man bor.Læs publikation