Miljøprojekt, 476, 1999

Introduktion til kildesporing af miljøfremmede stoffer i kloaknet

27-08-1999Rapporten giver en kort praktisk introduktion til kildesporing i kloaknet baseret på et koncept og nogle værktøjer udviklet i hovedprojektet om kildesporing. Projektet har været orienteret mod miljøfremmede stoffer, med fokus på de 4 slamstoffer (DEHP, NPE, PAH og LAS), men den principielle fremgangsmåde er den samme for andre miljøfarlige stoffer, inklusive metallerneLæs publikation