Environmental Project 460, 1999

Intensified Product-oriented Environmental Initiative

24-08-1999

Miljøproblemerne er i dag så alvorlige, at indsatsen for miljøbeskyttelse må suppleres med aktioner, som er rettet mod alle aspekter af produkternes livscyklus. Indsatsen skal gøres i tæt samarbejde med aktører, som kan påvirke produkterne miljømæssige belastning. Målsætningen er at styrke udviklingen, fremstillingen og afsætningen af renere produkter. Miljøstyrelsen har derfor udarbejdet dette forslag til en styrket produktorienteret miljøindsats. Forslaget er rettet mod politikere med interesse for miljøet, og mod alle grupper af aktører, der har indflydelse på produkternes miljøegenskaber, herunder designere, producenter, forhandlere, miljømyndigheder, forbrugere og vidensformidlere.

Læs publikation