Miljøprojekt, 484, 1999

Aluminium - massestrømsanalysen og vurdering af muligheder for at minimere tab

30-08-1999

Rapporten etablerer et overblik over strømmen af aluminium gennem det danske samfund på baggrund af analyser af forbrug, bortskaffelse og tab til omgivelser og deponier. Rapporten omfatter endvidere analyser af mulighederne for at minimere eller undgå tabene af aluminium til omgivelserne. Der lægges vægt på muligheder for at bedre genanvendelsesmulighederne og undgå tab via et ændret produktdesign eller substitution. Rapporten er et led i et større projekt, der også omfatter analyser og vurdering af aluminiums miljøbelastninger set i et livscyklusperspektiv.

Læs publikation