Miljøprojekt, 445, 1999

Reduktion af biltransportens miljøbelastning med faktor 4 og faktor 10

09-04-1999Rapporten er resultatet af et case studie for transportsektoren, og er Danmarks bidrag til et projekt under Nordisk Ministerråd om implementering af faktor 4/10 strategier i forskellige sektorer. Faktor 4/10 strategier sigter mod at reducere ressourceforbrug og miljøbelastning med henholdsvis faktor 4 og faktor 10 i forhold til dagens forbrug/belastning. En række potentielle instrumenter analyseres for at opnå faktor 4/10 reduktioner for materiale- og energiforbrug og CO2 udledninger.Læs publikation