Miljøprojekt, 462, 1999

Erstatningsmaterialer for amalgam til tandfyldning

23-04-1999Der er gode muligheder for at plastmaterialer indenfor få år helt vil erstatte amalgam. Den verserende "amalgamkrig" vil hermed blive afsluttet, og ikke mindst vil kviksølvbelastningen af miljøet blive nedbragt. Allerede nu kan plast i mange tilfælde anvendes hvor man førhen anvendte amalgam. Det skønnes at relativt små forbedringer af de eksisterende plastmaterialer vil give et materiale, der helt vil kunne erstatte brugen af amalgam til tandfyldning.Læs publikation