Miljøprojekt, 456, 1999

Erstatning af kraftige drivhusgasser - slutrapport

14-04-1999Stofferne HFC'er, PFC'er og SF6 er kraftige drivhusgasser, som er kontrolleret af Kyoto-protokollen. HFC'er benyttes som erstatning for CFC i bl.a. køleskabe, køleanlæg, isoleringsskum og brandslukningsmiddel. PFC'er benyttes bl.a. som erstatning til CFC i gamle køleanlæg. SF6 benyttes bl.a. i elektriske afbrydere, ved støbning af magnesium, i støjisolerende vinduer og som sporgas. Rapporten viser, at der i de fleste tilfælde findes kommercielt tilgængelige alternative teknologier, hvor der ikke benyttes kraftige drivhusgasser.Læs publikation