Miljøprojekt, 441, 1999

Barrierer for genanvendelse af forbrændingsegnet erhvervsaffald

19-04-1999Rapporten omhandler barrierer for genanvendelse af forbrændingsegnet erhvervsaffald samt mulige initiativer for at øge genanvendelsen. Projektets formål har været at identificere de væsentligste årsager og barrierer for, at der ikke genanvendes så meget forbrændingsegnet erhvervsaffald som forventet i regeringens handlingsplan for affald og genanvendelse 1993-97. På den baggrund foreslås en række handlemuligheder for at overvinde eller mindske effekten af disse barrierer.Læs publikation