Miljøprojekt, 391, 1998

Vandrensning ved hjælp af aktiv kulfiltre

18-09-1998Rapporten er en opsamling af eksisterende danske og udenlandske erfaringer med aktiv kulfiltre til behandling af drikkevand, der er blevet forurenet. Rapporten viser, at effektivitet er afhængig af, om de forurenende stoffer er let eller tungt opløselige i vand. Effekten afhænger derudover af, om vandværket forinden har fjernet f.eks. organisk materiale.Læs publikation