Miljøprojekt, 410, 1998

Udvikling af bunkernorm for skibe

04-09-1998Miljøstyrelsen fandt, at de definitioner, som anvendes i direktiv 93/12/EØF om gasolie, der er ved at blive revideret, og som også vedrører gasolie til skibe, ikke er relevante for redere ved indkøb af bunkerolie. Der foretages derfor en udredning af den bunkerolie, som retter sig mod skibes maskineri. De forskellige bunkerolier rubriceres herefter i ISO-standard og CIMACs specifikationer for bunkerolie. Arbejdet forventes at indgå i EUs videre arbejde med brændselsolie til skibe.Læs publikation