Miljøprojekt, 409, 1998

Termisk assisterede oprensninger

21-09-1998Oprensninger, som suppleres med opvarmning af jorden, gør oprensningen mere effektiv. Opvarmningen kan foregå ved opvarmning med damp, varmt vand og luft, direkte varmeledning med varmetæppe/-brønd, radiobølger og elektrisk med vekselstrøm. Teknikkerne kan anvendes mod forureninger med flygtige stoffer (benzin, kreosot og klorerede opløsningsmidler). Derudover beskrives fysisk-kemiske forhold, udenlandske erfaringer, etablering af afværge, monitering, sikkerhedsforhold, geotekniske og økonomiske forhold.Læs publikation