Miljøprojekt, 390, 1998

Reduktion af miljøbelastning ved flytning af godstransport fra land til sø

04-09-1998

Nærværende rapport omtaler de generelle miljømæssige fordele ved at transportere gods med skibe (coastere) frem for landtransport for 3 udvalgte brancher nemlig : transport af vindmøller, transport af råvarer til grovvarefremstilling og endelig transport af savet træ. Desuden sammenlignes økonomien mellem den nuværende transport og skibsoptimeret transport i de 3 brancher.

Læs publikation