Miljøprojekt, 396, 1998

Reduktion af affald til deponi i Århus kommune

21-09-1998Formålet med projektet er at vurdere, om det i Århus kommune er muligt yderligere at reducere mængden af erhvervsaffald til deponi. Analyser af det deponerede affald viste følgende affaldssammensætning: brændbart: 40,4%, glas og flasker: 1,0%, jern og metal: 16,6%, ikke-brændbart 42,0%. Ved en øget indsats over for kommunens virksomheder mht. øget kildesortering, kontrol og indførelse af forsortering før deponering er det muligt at reducere deponimængden med op til 58%.Læs publikation