Miljøprojekt, 407, 1998

Oprensning af tungmetalforurenet jord

29-09-1998Som grundlag for at kunne vurdere behovet for at støtte udviklingen af metoder til oprensning af tungmetalforurenet jord er der gennemført en systematisk gennemgang af mulige metoder til håndtering af tungmetalforurenet jord. Oprensningsmetoderne er grupperet i 4 hovedmetoder: elektrokinetik, phytooprensning, stabilisering samt jordvask og ekstraktion. Der er gennemgået både metoder til in situ oprensning og rensning af opgravet jord.Læs publikation