Miljønyt, 24, 1998

Ørreden som miljøindikator

21-09-1998Ørreden, Salmo trutta, er en god indikator for tilstanden i vandløbsmiljøet. Næsten alle steder er der kommet signifikant mere ørredyngel fra ørredernes egen gydning. En betydelig miljøindsats med spildevandsrensning, vedligeholdelse, restaureringer og udsætninger har hjulpet. En analyse af bestandene af ørreder i vandløbene viser, at vandløbenes bredzoner er af afgørende betydning. I fremtiden bør man angive bestandene af ørreder som antallet pr m vandløb i stedet for antallet pr 100 m2 vandløbsbund.Læs publikation