Miljøprojekt, 376, 1998

Miljøvurdering og udvikling af et reolsystem

11-09-1998Rapporten bygger på de erfaringer, Montana Møbler A/S har opnået ved at anvende UMIP (Udvikling af Miljøvenlige Industriprodukter) miljøvurderingsmetoden i deres udviklingsarbejde. De væsentligste miljøpåvirkninger ved produktion, forbrug og bortskaffelse af en af virksomhedens eksisterende reoler udpeges. Rapporten redegør for virksomhedens arbejde med at udvikle en mindre miljøbelastende reol med udgangspunkt i denne viden, og opsummerer erfaringerne med at anvende UMIP-værktøjet.Læs publikation