Miljøprojekt, 395, 1998

Markforsøg med mekanisk ukrudtsbekæmpelse

21-09-1998Mekanisk bekæmpelse af ukrudt i raps og majs er afprøvet gennem 2 vækstsæsoner. I vinterraps og vårraps har udbytteniveauet kunnet fastholdes og 3 hhv. 2 radrensninger givet et tilfredsstillende resultat. I majs har strigling og hypning ikke tilstrækkelig ukrudtseffekt. Radrensning har derimod virket godt, når den har været kombineret med kemisk båndsprøjtning. På dette område er der behov for en yderligere forsøgsindsats med henblik på at udvikle den mekaniske bekæmpelse.Læs publikation