Miljøprojekt, 382, 1998

Industriprodukters miljø- og sundhedseffekter : Forprojekt

18-09-1998I rapporten "Miljøprioritering af industriprodukter" blev alle industriprodukters energi- og ressourceforbrug vurderet og sammenlignet. Dette forprojekt klarlægger mulighederne for at supplere det tidligere projekt med data om miljø- og sundhedseffekter. 4 produktgrupper er beskrevet som eksempel og afprøvet mht. metode og data, og omkostningerne ved at gennemføre vurderingen for alle industriprodukter er skønnet. Der er lagt op til en videreførelse af metode og data suppleret med bl.a. principper fra UMIP-metoden.Læs publikation