Miljøprojekt, 415, 1998

Grundlag for nyttiggørelse af forurenet jord og restprodukter

14-09-1998Projektet beskriver sammenhængen mellem resultater af udvaskningstests på restprodukter/forurenet jord og den potentielle påvirkning af grundvand, når disse materialer nyttiggøres i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder. Der er gennemført eksperimentelle undersøgelser af udvaskningen af metaller, sporelementer fra jord og enkelte restprodukter. Rapporten giver anbefalinger vedrørende valg af testmetoder og analyseparametre i forbindelse med karakterisering af forurenet jord og restprodukter.Læs publikation