Miljøprojekt, 394, 1998

Emballering af forbrændingsegnet affald

25-09-1998Rapporten belyser mulighederne for og økonomien i at presse og emballere forbrændingsegnet affald. Projektets formål har været at undersøge mulighederne for at ombygge en halmpresse til også at kunne presse affald samt at opstille fordele og ulemper ved eksisterende anlæg til presning og emballering af affald. Der er foretaget forsøg med ombygning af den eksisterende halmpresse, videnindsamling om eksisterende anlæg i udlandet og opsamling af erfaringer med oplagring af forbrændingsegnet affald i Danmark.Læs publikation