Bilagsrapport til "Evaluering af Den Grønne Fond"

14-09-1998Rapporten indeholder en del af baggrundsmaterialet til evaluering af Den Grønne Fond i form af en kvalitativ evaluering af samtlige projekter, der har søgt fonden (altså både de projekter der har fået tilsagn og de, der har fået afslag), opdelt i 10 kategorier. Herunder er udvalgt 44 cases, der beskrives nærmere. Afsnittene vedr. de enkelte kategorier er skrevet af forskellige forskerteam, der for hver kategori sammenfatter en række konklusioner og giver anbefalinger til fonden om fremtidig bevillingspolitik.Læs publikation