Miljønyt, 30, 1998

Begrænsning af trafikstøj

07-09-1998Miljøstyrelsen og Trafikministeriet har i fællesskab gennemført et projekt med det formål at koordinere en opfølgning af støjmålsætningen i Trafik 2005. En række virkemidler, der kan reducere trafikstøjbelastningen er blevet identificeret. Analyserne viser, at det ikke vil være muligt at nå støjmålsætningen uden en indsats på flere fronter, herunder en fortsættelse af igangværende initiativer.Læs publikation