Orientering fra Miljøstyrelsen, 8/1998

Rådets årsberetning 1997

12-10-1998Rådet har i 1997 behandlet 114 ansøgninger om tilskud til renere teknologiprojekter og 45 til affalds-/genanvendelsesprojekter. Der blev bevilget 60,4 mio. kr. til renere teknologiprojekter og 22,7 mio. kr. til affalds-/genanvendelsesprojekter. Desuden blev der bevilget 9,3 mio kr. i tilskud under programmet for rådgivning om miljøspørgsmål og arbejdsmiljø til mindre virksomheder. Projekterne omfatter bl. a. miljøstyring, renere teknologisamarbejde mellem myndigheder og virksomheder, databehandling, erhvervsaffald og arbejdsmiljø.Læs publikation