Miljøprojekt, 408, 1998

Naturlig nedbrydning af miljøfremmede stoffer i jord og grundvand

26-10-1998Rapporten er et litteraturstudium, hvor der er sammenstillet 1.-ordens nedbrydningskonstanter, anvist metoder til dokumentation af, at der foregår nedbrydning og skitseret, hvordan kontrol- og moniteringsboringer kan placeres i forhold til den konstaterede forurening. Litteratursøgningen er tidsmæssigt afgrænset til perioden 1992-1998.Læs publikation