Miljønyt, 29, 1998

Miljøbevidst design af grafiske produkter

30-10-1998Håndbogen kan læses som en indføring i, hvor og hvordan miljøaspektet spiller en rolle i den kreative proces og ved tilrettelæggelsen af en tryksagsproduktion. Opslagsværket giver svar på miljøspørgsmål fra opgavens start, og til det grafiske produkt ligger færdigt fra trykkeriet. Bagest findes skemaer til at skaffe relevante miljøoplysninger fra papirleverandør og trykkeri. Skemaerne kan bruges som udgangspunkt for en miljødialog med leverandører og som basis for at udforme egen miljøstandard.Læs publikation